Головна Новини Напрямки діяльності Електронний облік Бухгалтерський облік Звіт виробничого плану Статистичніформи Форми № 1-12 Продукція Профспілки Контакти Виробнича програма Перелік відомостей, що становлять службову інформа
 

 

 

  ДП "Рогатинський лісгосп"     Затверджено наказом     
                     (підприємство)         Держкомлісгоспу України     
                                                                                                                                                              від ___________ 200_ року №     
        зі внесеними змінами    
          ФОРМА № 10-ЛГ загальна
              (зведена)
З В І Т
про виконання виробничого плану
по лісовому  господарству
заІІ квартал  2017 рік
                                                                                                                                                                                      (тис.грн)
               
№№   Код  Один. ПЛАН ФАКТИЧНО
пп Найменування робіт, заходів рядка вим. обсяг сума обсяг сума
          витрат   витрат
1 2 3 4 5 6 7 8
  Розділ І. Лісове і мисливське господарство
  1.1  Лісовпорядкування та проектно-вишукувальні роботи  
1 Базове лісовпорядкування 10 га        
2 Безперервне лісовпорядкування  20 га        
3 Грунтово-типологічне обстеження  30 га        
4 Інші роботи з лісовпорядкування 40 - *   *  
5 Проектно-вишукувальні роботи 50 - *   *  
6 Моніторинг лісів 60 га        
7 Інвентаризація та оцінка лісового фонду 70 -        
9 Державний облік лісів 71 -        
10 Проведення лісової сертифікації 72          
  Разом по підрозділу 1.1 80 - *   *  
Дов Оформлення правовстановлюючих документів на землі 81          
1.2. Рубки формування та оздоровлення лісів та інші заходи
1 Рубки догляду за лісом (а + б + в + г) 90 га 134 * 136 *
  з них: 91 куб.м 2460 203,2 2910 258,1
           а) освітлення  100 га 20 * 21 *
    101 куб.м 170 6 261 36
           б) прочищення 110 га 30 * 30 *
    111 куб.м 330 8,6 488 55,2
           в) проріджування 120 га 22 * 23 *
    121 куб.м 270 23 279 25,4
           г) прохідні рубки 130 га 62 * 62 *
    131 куб.м 1690 165,6 1882 141,5
2 Інші види рубок, формування і оздоровлення лісів та інші заходи, пов*язані з веденням лісового господарства всього (1+2+3+4+5+6), з них: 140 га 129 * 124 *
  141 куб.м 2240 247,7 2176 156,90
1.Санітарні рубки (а+б) 150 га 90 * 61 *
  151 куб.м 1500 169,5 1406 121,1
         а) вибіркові санітарні рубки 160 га 90 * 61 *
  161 куб.м 1500 169,5 1406 121,1
         б) суцільні санітарні рубки 170 га   *   *
  171 куб.м        
2. Лісовідновні рубки  180 га 9 * 14 *
  181 куб.м 520 58,8 453 21,70
3. Рубки переформування 190 га        
  191 куб.м        
4. Рубки, пов*язані з реконструкцією деревостанів 200 га   *   *
  201 куб.м        
5. Ландшафтні рубки 210 га        
  211 куб.м        
6. Інші заходи, пов*язані з веденням лісового господарства 220 га 30   49  
  221 куб.м 220 19,4 317 14,1
3 Інші заходи не пов*язані з веденням лісового господарства 230 га     1 *
    231 куб.м     11 0,9
4 Інші витрати 240 - *      
  Разом по  підрозділу 1.2  250 - * 450,9   415,90
Дов. Рубки, проведені на землях інших користувачів 260 га   *   *
261 куб.м        
1.3. Допоміжні лісогосподарські роботи
1 Відведення лісосік під рубки формування і оздоровлення лісів та інші заходи 270 га        
2 Відведення ділянок під інші види користування 280 га        
3 Трелювання деревини на верхні склади 290 куб.м 3400 231,2 3608 250,3
4 Ремонт і утримання осушувальних систем 300 - *   *  
5 Інші витрати 310 - * 40 * 0
  з них:Будівництво тимчасових (сезонних) лісогосподарських доріг 311 км        
           Ремонт і утримання наявної лісодорожної мережі 312 км 2 40    
  Разом по підрозділу 1.3. 320 - * 271,2 * 250,3
  1.4.Відновлення лісів на землях, наданих у постійне користування
1 Садіння і висівання лісу - всього 330 га 12 18 20 82,9
                           в тому числі: садіння лісу 331 га 12 18 20 82,9
                                               висівання 332 га        
2 Сприяння природному поновленню 340 га 35   35  
3 Реконструкція насаджень 350 га        
4 Догляд за лісовими культурами в переводі на однократний 360 га 60 40,6 54 34,7
5 Доповнення лісових культур 370 га 35 21,4 30  
6 Обробіток грунту під лісові культури 380 га 12 23 20 5
                           в тому числі: під лісові культури наступного року 381 га        
7 Заготівля  лісового насіння - разом 390 кг        
                        в тому числі:                       сосни 391 кг        
                      ялини 392 кг        
                      дуба 393 кг        
                     бука 394 кг        
                    інші 395          
8 Вирощування садивного матеріалу в розсадниках 400 га        
    401 тис.шт.   85   132,5
10 Створення і вирощування плантацій 410 га        
11 Інші витрати 420 - *   *  
    Разом по  підрозділу 1.4. 420 - * 188 * 255,1
  Придбання насіння і садивного матеріалу         15130 7,9
1.5. Охорона лісу від пожеж
1 Влаштування протипожежних розривів 450 км        
2 Влаштування мінералізованих смуг 460 км 5 2,5 2  
3 Догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами 470 км 10 5,3 5  
4 Благоустрій рекреаційних ділянок 480 га         
5 Організація, утримання лісових пожених станцій і зв'язку 490 - *   *  
6 Ремонт об'єктів протипожежного призначення 500 - *   *  
7 Авіаційне патрулювання лісів 510 тис. га        
8 Утримання тимчасових пожежних наглядачів 520 - *   *  
9 Утримання інспекторів міліції 530 - *   *  
10 Гасіння лісових пожеж 540 - *   *  
11 Інші витрати 550 - *   *  
     Разом по  підрозділу 1.5 560 - * 7,8 * 0
1.6. Боротьба зі шкідниками та хворобами лісу
1 Лісопатологічні обстеження 570 га        
2 Експедиційні роботи 580 -        
3 Винищувальні роботи в осередках шкідників і хвороб, всього 590 - 200 15 200  
  в т.ч.: а) авіаційними методами 591 га        
           б) наземними методами 592 га 200 15 200  
4 Виробництво біологічних препаратів  600 кг        
5 Грунтові розкопки 610 ям 35 5    
6 Інші витрати 620 - *   *  
     Разом по  підрозділу 1.6 630 - * 20 * 0
1.7 .Мисливське господарство
1 Мисливське впорядкування 640 га        
2 Охорона диких тварин 650 - * 10 * 10
3 Облік диких тварин 660 - * 5 *  
4 Заготівля і викладка кормів для підгодівлі мисливських тварин 670 - * 10 * 10,2
5 Інші витрати 680 - *   *  
     Разом по підрозділу 1.7 690 - * 25 * 20,2
  1.8. Загальновиробничі (цехові) витрати 700 -   351,8 * 756,3
                      в тому числі: по мисливству 701 - * 63 * 92,1
  1.9.Адміністративні  витрати 710 - * 750 * 604,2
  Всього витрат по  розділу   І  720 - * 2064,7 * 2302
Розділ ІІ.  Лісорозведення  
  2.1. Лісорозведення на землях наданих у постійне користування
1 Садіння і висівання лісу - всього 730 га        
                      в тому числі: садіння лісу 731 га        
2 Реконструкція насаджень 740 га        
3 Догляд за лісовими культурами в переводі на однократний 750 га        
4 Доповнення лісових культур 760 га        
5 Обробіток грунту під  лісові культури 770 га        
                      в тому числі: лісові культури наступного року 771 га        
6 Ремонт і утримання протиерозійних гідротехнічних споруд 780 га        
7 Рекультивація порушених земель 790 га        
8 Інші витрати 800 - *   *  
    Разом по  підрозділу 2.1 810 - * 0 * 0
  Придбання насіння і садивного матеріалу 820          
  2.2. Лісорозведення на  землях  інших землекористувачів
1 Садіння і висівання лісу - всього 830 га        
                      в тому числі: садіння лісу 831 га        
2 Реконструкція насаджень 840 га        
3 Догляд за лісовими культурами в переводі на однократний 850 га        
4 Доповнення лісових культур 860 га        
5 Обробіток грунту під  лісові культури 870 га        
                      в тому числі: під лісові культури наступного року 871 га        
7 Ремонт і утримання протиерозійних гідротехнічних споруд 880 - *   *  
8 Рекультивація порушених земель 890 га        
9 Інші витрати 900 - *   *  
    Разом по  підрозділу 2.2 910 - *   *  
  Придбання насіння і садивного матеріалу 920          
  2.3. Створення полезахисних лісових смуг
1 Садіння і висівання лісу - всього 930 га        
                       в тому числі: садіння лісу 931 га        
2 Реконструкція насаджень 940 га        
3 Догляд за лісовими культурами в переводі на однократний 950 га        
4 Доповнення лісових культур 960 га        
5 Підготовка грунту під  лісові культури 970 га        
  в тому числі: під лісові культури наступного року 971 га        
7 Інші витрати 980 - *   *  
    Разом по  підрозділу 2.3 990 - *   *  
  Придбання насіння і садивного матеріалу 1000          
  Оформлення правовстановлюючих документів на землі для лісорозведення 1010 - *   *  
  Всього витрат по розділу ІІ   1020 - * 0 * 0
Розділ ІІІ.  Збереження природно-заповідного фонду   
  3.1 Лісовпорядкування та проектно-вишукув. роботи 1030 га        
    1040 - *   *  
  Разом по підрозділу 3.1 1050 - *   *  
3.2. Рубки формування та оздоровлення лісів та інші заходи
  Рубки догляду за лісом (а + б + в + г) 1060 га   *   *
  з них: 1061 куб.м        
           а) освітлення  1070 га   *   *
    1071 куб.м        
           б) прочищення 1080 га   *   *
    1081 куб.м        
           в) проріджування 1090 га   *   *
    1091 куб.м        
           г) прохідні рубки 1100 га   *   *
    1101 куб.м        
2 Інші види рубок, формування і оздоровлення лісів та інші заходи, пов*язані з веденням лісового господарства всього (1+2+3+4+5+6), з них: 1110 га   *   *
  1111 куб.м        
1.Санітарні рубки (а+б) 1120 га   *   *
  1121 куб.м        
         а) вибіркові санітарні рубки 1130 га   *   *
  1131 куб.м        
         б) суцільні санітарні рубки 1140 га   *   *
  1141 куб.м        
2. Лісовідновні рубки  1150 га        
  1151 куб.м        
3. Рубки переформування 1160 га   *   *
  1161 куб.м        
4. Рубки, пов*язані з реконструкцією деревостанів 1170 га   *   *
  1171 куб.м        
5. Ландшафтні рубки 1180 - *   *  
  1181 - *   *  
6. Інші заходи, пов*язані з веденням лісового господарства 1190          
  1191 га        
3 Інші заходи не пов*язані з веденням лісового господарства 1200 куб.м        
  1201 - *   *  
4 Інші витрати 1210 - *   *  
  Разом по розділу 3.2 1220          
  Рубки,проведені на землях інших користувачів 1230 га        
  1231 куб.м        
  3.3.Допоміжні лісогосподарські роботи
1 Відведення лісосік під рубки формування і оздоровлення лісів та інші заходи 1240          
2 Відведення ділянок під інші види користування 1250          
3 Трелювання деревини на верхні склади 1260          
4 Ремонт і утримання осушувальних систем 1270          
5 Інші витрати 1280          
з них:Будівництво тимчасових (сезонних) лісогосподарських доріг 1281          
         Ремонт і утримання наявної лісодорожної мережі 1282          
  Разом по підрозділу 3.3 1290          
3.4.Відновлення лісів на землях, наданих у постійне користування
1 Садіння і висівання лісу - всього 1300 га        
                         в тому числі: садіння лісу 1301 га        
                                             висівання 1302          
2 Сприяння природному поновленню 1310 га        
3 Реконструкція насаджень 1320 га        
4 Догляд за лісовими культурами в переводі на однократний 1330 га        
5 Доповнення лісових культур 1340 га        
6 Обробіток грунту під  лісові культури 1350 га        
                          в тому числі: під лісові культури наступного року дов га        
7 Заготівля  лісового насіння - разом 1360 кг        
                        в тому числі:                       сосни 1361 кг        
                      ялини 1362 кг        
                     дуба 1363 кг        
                     бука 1364 кг        
                  інші 1365          
8 Вирощування садивного матеріалу в розсадниках 1370 га        
  1371 тис.шт.        
10 Створення і вирощування плантацій 1380 га        
11 Інші витрати 1390 - *   *  
    Разом по  підрозділу 3.4. 1400 - *   *  
  3.5. Охорона лісу від пожеж
1 Влаштування мінералізованих смуг та протипожежних розривів 1420 км        
2 Догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами 1430 км        
3 Організація, утримання лісових пожених станцій і зв'язку 1440 - *   *  
4 Утримання тимчасових пожежних наглядачів 1450 - *   *  
5 Благоустрій рекреаційних ділянок 1460 га        
6 Інші витрати 1470 - *   *  
  Разом по підрозділу 3.5 1530 - *   *  
3.6. Боротьба зі шкідниками та хворобами лісу
1 Лісопатологічні обстеження 1540 га        
2 Експедиційні роботи 1550          
3 Винищувальні роботи в осередках шкідників і хвороб 1560 га        
  в т.ч.: а) авіаційними методами 1561          
           б) наземними методами 1562          
4 Виробництво біологічних препаратів  1570          
5 Грунтові розкопки 1580 ям        
6 Інші витрати 1590 - *   *  
  Разом по підрозділу 3.6 1600 - *   *  
3.7. Мисливське господарство
1 Мисливське впорядкування 1610 га        
2 Охорона диких тварин 1620 - *   *  
3 Облік диких тварин 1630 - *   *  
4 Заготівля та викладка кормів для підгодівлі диких тварин 1640 - *   *  
5 Інші витрати 1650 - *   *  
  Разом по підрозділу 3.7 1660 - *   *  
  3.8.Загальновиробничі (цехові) витрати 1670 - *   *  
                      в тому числі: по мисливству 1671 - *   *  
  3.9. Адміністративні витрати 1680 - *   *  
  Всього витрат по розділу ІІІ                            1690 - *   *  
Розділ ІV. Спеціальне використання лісових ресурсів та інші заходи
4.1. Заготівля деревини в порядку рубок головного користування
1 Відведення лісосік під рубки головного користування 1700 га 48      
2 Заготівля деревини 1710 куб.м 8000 1345 9259 1150,5
3 Трелювання деревини на верхні склади 1720 куб.м 8000 784 10956 760
4 Інші витрати 1730 - *   *  
  Разом по підрозділу 4.1 1740 - * 2129 * 1910,5
  4.2. Заготівля другорядних лісових матеріалів 1750 - *   *  
  в тому числі:  -  живиці 1751 тонн        
                        - деревних соків 1752 тонн        
                        -новорічних ялинок 1753 шт        
  4.3. Здійснення побічних лісових користувачів 1760 - *   *  
  в тому числі заготівля:  - ягід 1761 тонн        
                                      - грибів 1762 тонн        
                                      - лікарcької сировини 1763 тонн        
  4.4. Використання корисних властивостей лісів 1770 - *   *  
  в тому числі:  для рекреаційних цілей 1771 - *   *  
  4.5. Інші заходи
1 Перевезення деревини від всіх видів рубок на нижні склади, включаючи навантаження та розвантаження 1780 куб.м 7500 1403 8065 1087,6
2 Розробка хлистів на нижніх складах 1790 куб.м 7500 932,2 6899 525,9
3 Вирощування ялинок на плантаціях 1800 - *   *  
4 Інші витрати 1810 - *   *  
  Разом по підрозділу 4.5 1820 - * 2335,2 * 1613,5
  4.6. Загальновиробничі (цехові ) витрати 1830 - * 588   1940,2
  4.7. Адміністративні витрати 1840 тис.грн.   1528   1549,8
Всього витрат по розділу ІV 1660 - * 6580,2 * 7014
Всього витрат по  розділах І, ІІ, ІІІ, ІV 1670 - * 8644,9 * 9316
               
  Директор                                                                         Головний лісничий                                        
               
  Головний бухгалтер                                                    Головний  економіст                                      
               
               
 
 

© 2014 Рогатинське лісове господарство.