Головна Новини Напрямки діяльності Електронний облік Бухгалтерський облік Звіт виробничого плану Статистичніформи Форми № 1-12 Продукція Профспілки Контакти Виробнича програма Перелік відомостей, що становлять службову інформа
 
 
Лісогосподарська діяльність
- Перелік лісових ділянок відведених для заготівлі д
Лісокультурна діяльність
Охорона і захист лісу
Мисливське господарство

 

 

Напрямки діяльності

Лісогосподарська діяльність

РУБКИ ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ

 

Однією з головних проблем протягом всієї історії лісівництва є рубки лісу та відновлення вирубаних. Лісовою наукою і тривалою практикою ведення лісового господарства встановлено підрозділ всіх видів рубок лісу на 5 категорій: рубки головного користування, рубки догляду за лісом, санітарні, спеціальні та інші.

Рубки головного користування проводять у стиглих і перестійних насадженнях і переслідують в основному дві мети: заготівлю деревини для задоволення потреб різних галузей господарства і заміну старих насаджень на молоді, більш продуктивні. Дотримання цих принципів забезпечує своєчасне відновлення вирубаних площ, безперервне невиснажуючого лісокористування та підвищення ролі лісових екосистем.

Рубки догляду проводяться в молодих, середньовікових і пристигаючих насадженнях з метою зміни складу насаджень у бік переважання хвойних і твердолистяних порід, отримання додаткової деревини, прискорення вирощування крупномірних сортиментів.

Санітарні рубки проводять в насадженнях, постраждалих від пожеж, вітровалів, шкідників і хвороб в будь-якому віці з вибіркою пошкоджених дерев.

До спеціальних рубок належать рубки, що проводяться в лісопарках і зелених зонах при формуванні красивих ландшафтів і посилення санітарно-гігієнічних властивостей лісу.

Інші рубки проводяться зазвичай суцільною вирубкою дерев при будівництві ліній електропередачі, газопроводів, автодоріг, під будівництво об'єктів різного призначення.

Рубки головного користування

Рубки головного користування (РГК). Рубки, за допомогою яких відбувається промислова заготівля деревини в стиглих і перестійних насадженнях, основною метою проведення яких є саме заготівля деревини (що формально відрізняє РГК від рубок проміжного користування). В даний час чіткої межі між рубками головного і проміжного користування з організаційно-технічними характеристиками не існує. Застосовуються три основні системи рубок головного користування: суцільні, поступові, вибіркові.

Рубки головного користування є основною складовою частиною одного з видів користування. Вони проводяться згідно Правил рубок головного користування в гірських лісах України, які є нормативним документом.

Суцільна (вузьколісосічна) рубка - рубка, при якій деревостани, які досягли віку рубки (стиглості), вирубуються в один прийом, після закінчення чого залишається безлісна площа - вирубка (іноді зі збереженим підростом). Правила рубок головного користування в гірських лісах України визначають нормативи і способи проведення рубки з урахуванням особливостей місцевих лісорослинних умов (Вік рубки лісу, Вік стиглості лісу, лісорослинних умов).

Суцільні рубки є основним способом рубок головного користування, вони застосовуються в лісах IІI і IУ груп. При проведенні суцільних рубок на лісосіці вирубуються всі дерева з діаметра на висоті грудей 8 або 12 см, із залишенням на вирубці насіннєвих, фаутних дерев цінних порід. Для суцільних рубок характерні такі особливості:

1) стиглі або перестійні деревостани вирубуються в один прийом, який може тривати до одного року;
2) після рубки на площі виникає одновіковий або умовно-одновіковий деревостій за умови збереження при рубці підросту;
3) відновлення лісу штучним шляхом дає абсолютно одновікові деревостани;
4) використання механізмів виявляється найбільш продуктивним, а собівартість заготовленої деревини - найбільш дешевою.

Залежно від площі лісосіки і її параметрів суцільні рубки поділяються на вузьколісосічну, широколісосічну, рівномірно-поступові і добровільно-вибіркову .

Вузьколісосічна рубка - рубка з шириною лісосіки 100 метрів і менше. На вирубках такої ширини зазвичай значною мірою зберігається захисний вплив прилеглих стін лісу - забезпечується захист поверхні ґрунту, підросту і ґрунтового покриву від осушення сонцем, сильного вітру, нічних і ранкових заморозків. Крім того, при невеликій ширині вирубок забезпечується достатнє обсіменіння від стін лісу, в тому числі від тих дерев, насіння яких поширюються на обмежені відстані (наприклад, велика частина насіння сосни і ялини поширюється на відстань не більше 75-100 метрів від дорослих дерев).

Широколісосічні суцільні рубки характеризуються шириною лісосіки від 101 до 500 м. Ці рубки найбільш руйнівні для лісу.

Поступова рубка - рубка головного користування, при якій деревостан вирубується за кілька прийомів протягом 1-2 класів віку. Розрізняють рівномірно-поступові рубки двоприйомна (при кожному прийомі відбувається рівномірне прорідження деревостану), групово-поступові триприйомна (при кожному прийомі вирубуються групи дерев, що займають площу 0.005 - 0.03 га), улоговинні п’ятиприйомна (при кожному прийомі вирубуються групи дерев, що займають площу 0.03 - 1га, а ), смугово-поступові (при кожному прийомі вирубуються паралельні смуги, розділені кратними їм за шириною), тривало-поступові (двох прийомні рубки, що проводяться в різновікових деревостанах з вирубкою в перший прийом дерев, що досягли експлуатаційного розміру, а в другій - залишених дерев).

Вибіркова рубка - рубка головного користування, при якій вирубують частина дерев певного віку, розміру, якості або стану (зазвичай - всі або частину дерев, що досягли експлуатаційного розміру). Виділяють добровільно-вибіркову рубку (рівномірно-вибіркову рубку, при якій вирубуються в першу чергу перестійні, стиглі з уповільненим ростом дерева).

Лісокористування

Згідно наказу мін природи № 591 від 23.12.2010 р.  річна розрахункова лісосіка головного користування по ДП "Рогатинське ЛГ» складає 22,48 тис.куб.м.

1.    Твердолистяне господарство – 18,96 тис.куб.м. в тому числі по госпсекціях:

-   дубова – 0,85 тис.куб.м.;
-   букова – 14,4 тис.куб.м.;
-   грабова – 3,71 тис.куб.м..

2. Мягколистяне господарство – 1,45 тис.м3 . в тому числі по госпсекціях:

- березова – 1,17 тис.куб.м.;
-  Ч/вільхова – 0,28 тис.куб.м.;

3. Хвойне господарство – 2,07 тис.м3 . в тому числі по госпсекціях:

- соснова – 0,57 тис.куб.м.;
- ялинова – 1,1 тис.куб.м.;
- модринова – 0,4 тис.куб.м.;

РУБКИ ФОРМУВАННЯ І ОЗДОРОВЛЕННЯ ЛІСІВ

Догляд за лісом є системою лісогосподарських заходів, направлених на якісне поліпшення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини і збільшення розмірів користування лісом.

Основним видом догляду за лісом в даний час в лісах України є рубки догляду. Вони полягають в періодичній, через певні проміжки часу, вирубці в насадженнях частини дерев і ведуться з моменту утворення насадження до його головної рубки.

Найголовніші завдання рубок догляду в лісах України:

а) поліпшення в межах наявних порід складу насаджень;
б) скорочення термінів вирощування технічно стиглої деревини;
в) збереження і посилення водозахисних і ґрунтозахисних властивостей лісу;
г) поліпшення якості вирощуваної деревини;
д) поліпшення санітарного стану насаджень;
є) підвищення стійкості проти чинників, несприятливих для життя і розвитку насаджень;
ж) збільшення розміру користування деревиною з одиниці площі.

Для виконання цих завдань при рубках догляду відбирають і залишають на корені:1)дерева бажаних для господарства порід і кращі за якістю стовбурів; 2) дерева, сприяючі подальшому зростанню і формуванню стовбурів і крон відібраних з кращих. Деревам, що залишаються, забезпечується необхідна для успішного розвитку площа живлення і відповідне розміщення за рахунок вирубки гірших дерев, що перешкоджають розвитку екземплярів, що залишаються. Таким шляхом рубками догляду забезпечується потрібний склад, форма насаджень і підвищений приріст на залишених деревах.

Деревина, що одержується в процесі рубок догляду і використовується споживачами, має важливе значення для економічної ефективності діяльності підприємства. Хоча не всяка рубка догляду супроводжується використовуванням вирубаної деревини, значення рубок догляду для формування високопродуктивних деревостанів є значним. Відсутність користування у зв'язку з відсутністю попиту характерна для рубок догляду в молодняках. В перспективі задача зводиться до того, щоб всі рубки догляду супроводжувалися повним використовуванням одержуваної від них деревини і інших видів лісо продукції.

 

ІСНУЮЧА СИСТЕМА ПОДІЛУ ЛІСІВ

Ліси України за екологічним і соціально-економічним значенням та залежно від основних виконуваних ними функцій поділяються на такі категорії:

1) захисні ліси (виконують переважно водоохоронні, ґрунтозахисні та інші захисні функції);
2) рекреаційно-оздоровчі ліси (виконують переважно рекреаційні, санітарні, гігієнічні та оздоровчі функції);
3) ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення (виконують особливі природоохоронні, естетичні, наукові функції тощо);
4) експлуатаційні ліси.

Поділ лісів на категорії залежно від основних виконуваних ними функцій проводиться в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

 
 

© 2014 Рогатинське лісове господарство.